GDPR – General Data Protection Regulation – Vad innebär det för dig som kund?

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataförordning – GDPR – i kraft inom hela EU.  Det innebär att  alla som hanterar någon form av personuppgift (såsom namn, adress eller telefonnummer) är skyldiga att informera dig om förfarandet och uppfylla alla lagliga krav.

Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av ditt djur. Vi lagrar uppgifterna i 15 år efter djurets senaste besök för att upprätthålla god djurhälsovård och kundvård.  Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster inklusive receptförskrivning, hantering av direktreglering av försäkringsärenden eller annan betalning. De personuppgifter vi lagrar är: Namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress.  Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser (tex om bokade tider) samt nyhetsbrev eller andra erbjudanden till dig. Du kan självklart tacka nej till påminnelser och nyhetsbrev.


Från den 25 maj 2018 trädde den nya Allmänna Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya regler.  Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom har du efter att tiden för lagring enligt journalföringslagen löpt ut rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för lagring. När det bedöms ligga i djurets intresse så lämnar vi ut journal för ert djur som även innehåller delar av era personuppgifter till ert djurförsäkringsbolag och andra kliniker vid tex remittering eller om ni väljer att byta klinik för behandling av ert djur. Vi säljer aldrig personuppgifter och lämnar heller aldrig ut personuppgifter till andra företag som använder dem i marknadsföringssyfte.


Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig veterinär Cecilia Trägårdh på fågel- & smådjurskliniken, via email info@fagelkliniken.se eller telefon 040-460 560. Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att något inte sköts korrekt.