Nordamerikanska boxsköldpaddor (Terrapene) eller dossköldpaddor

Livslängd > 30-40 år
Omnivorer – allätare
Släktet Terrapene innehåller 4 arter och 10 underarter
Förekommer i det vilda i Mexiko och i USA
lika krav på terrarie/skötsel beroende på art och underart
Könsmognad runt 5-10 år

Taxonomisk klassificering

Klass             Reptilia
Ordning        Testudines
Subordning   Cryptodira
Familj            Emydidae
Släkte            Terrapene
Art                4arter
Underarter    10 nulevande

Allmänt

Det finns många familjer av sköldpaddor som skulle kunna beskrivas som boxsköldpaddor eller dossköldpaddor. Själva ordet hänför sig till det faktum att sköldpaddor i dessa familjer har en gångjärnsliknande buksköld som gör att de kan stänga in sig i sitt skal och därmed liknar en box. Förutom den nordamerikanska boxsköldpaddan finns sköldpaddor i Asien tillhörande Geoemydidae familjen, i Afrika tillhörande Kinosternidae familjen och även vissa andra arter av Emydidae familjen i Nordamerika som kan göra likadant.

I denna texten kommer vi dock bara att beskriva den Nordamerikanska boxsköldpaddan som alla tillhör släkten Terrapene..

Släktet Terrapenehar fyra arter;
Terrapene carolina
Terrapene ornata
Terrapene coahuila
Terrapene nelsoni

I det vilda lever boxsköldpaddan i mycket skilda miljöer i olika delar av Mexico och USA. Boxsköldpaddor är opportunister när det gäller kosten och de äter det som erbjuds. Detta kan vara allt ifrån mindre bytesdjur till buskvegetation och även kadaver. Forskare har sett sköldpaddor äta olika insekter, maskar, döda gnagare och fåglar, fiskar, sniglar, bär och frukter av olika slag, maskrosor, kaktusar och andra grönsaker. De underarter som lever i områden där temperaturen sjunker vintertid går i dvala.

Könsskillnader

Det kan vara svårt att skilja mellan hanar och honor men det finns några olika kroppsliga skillnader som om de sammanställs oftast leder till att man kan fastställa könet på en sköldpadda.

  • Bukskölden hos hanarna är vanligen konkav i jämförelse med honor
  • Svansens längd och bredd kan ge en bra ledtråd. Hanarna har vanligen en bred och längre svans än honorna
  • Kloaköppningen är placerad utanför ryggsköldens bakre kant hos de flesta hanar i motsats till honornas som ligger innanför kanten
  • Ögonfärgen är hos många av underarterna röd hos hanarna och mer brunaktig hos honorna. Detta varierar dock och hos vissa underarter såsom Terrapene carolina bauri finns ingen skillnad mellan könen.

Hygien

I det vilda kommer din sköldpadda väldigt sällan i kontakt med sin egen avföring. I ett terrarie är situationen annorlunda och dagliga och bra hygienrutiner är ett måste. Ansamling av urin och avföring gör att halten av sjukdomsframkallande bakterier, svampar och virus ökar drastiskt vilket på sikt leder till sjukdomar hos din sköldpadda. Avföring ska avlägsnas från terrariet dagligen och nedblött eller smutsigt bottenmaterial måste också tas bort och bytas mot nytt. Temperaturen i terrariet gör att matrester och vatten blir en lämplig grogrund för alla mikroorganismer och därför ska alla matskålar och vattenskålar rengöras dagligen. Beroende på hur din sköldpadda väljer att gå på ”toaletten” bör man med jämna mellanrum byta ut allt bottenmaterial och i samband med det kan man även utföra en helrengöring. I det ingår att allt material byts ut eller rengörs och desinficeras samt att terrariet i sig även desinficeras. En helrengöring ska utföras några gånger per år oavsett hur ofta man behöver byta ut bottenmaterialet

Bur/terrarie

Boxsköldpaddor mår som alla reptiler bäst när man kan efterlikna den miljö de ursprungligen kommer ifrån. Finns det möjlighet att ha din boxsköldpadda utomhus under varma sommardagar är det att föredra. Tillgång till naturligt UV ljus och en hög ljusintensitet mår din sköldpadda bra av. Det som är viktigt att tänka på om du har möjlighet att erbjuda utevistelse är att den bur eller inhägnad som sköldpaddan ska vistas i måste anpassas så att den erbjuder skydd, för sköldpaddan själv så att den inte kan klättra eller gräva sig ut och för rovdjur så att de inte kan ta sig in. Det finns historier om boxsköldpaddor som klättrat över 80 cm höga inhägnader och för att förhindra att din sköldpadda gräver sig ut måste man gräva ned inhägnaden minst 20 cm. En del författare hävdar att om man bara erbjuder tillräckligt med skydd och en varierad och miljömässigt stimulerande inhägnad kommer tendensen att försöka gräva sig ut att minska drastiskt vilket inte är svårt att föreställa sig. Rent allmänt rekommenderar man att använda sig av ett material i botten på inhägnadens sidor som sköldpaddan inte kan se igenom eftersom det också minskar tendensen att försöka ta sig ut. I buren måste det finnas möjlighet att söka skydd från solen, gärna i form av växtlighet och olika ”skjul”.

En del av eller hela underlaget i buren måste ge din boxsköldpadda möjligheter att kunna gräva ned sig. Utomhus är detta lättare att åstadkomma antingen genom att tillsätta olika substrat som gör det möjligt att gräva eller luckra upp jorden i ett område av inhägnaden. Inomhus kan man möjliggöra detta genom att ha en ”grävlåda” i en del av terrariet. Det bästa brukar vara att blanda olika substrat för att ge både fuktighet och en viss fasthet. Någon form av kompostmaterial som blandas med exempelvis spaghnum mossa och lite jord utgör ett bra grävmaterial. Undvik alla substrat som dammar eftersom sköldpaddor har mycket lätt att få luftvägsinfektioner och dammet kan vara en ingångsport för olika infektioner genom att slemhinnorna i luftvägarna blir irriterade. Även de träsubstrat som är behandlade på olika sätt och kan avge olika ångor är inte bra för luftvägarna.

Ljus och värme

Klimatet i de områden som de nordamerikanska sköldpaddorna kommer ifrån skiljer sig mycket åt. Vintern i Mexico och Florida är mild och varm medan den längre upp i USA är kall och snö är inte ovanligt. För att kunna erbjuda din sköldpadda den bästa miljön är det därför viktigt att du vet vilken underart av boxsköldpadda du har. Under vintertid i de kallare delarna av USA går boxköldpaddor i vinterdvala genom att gräva ned sig på olika djup i jorden. På vissa platser räcker det med några centimeter för att sköldpaddan ska ligga frostfritt medan det i andra områden krävs ett djup på minst 30-40 cm. Inte bara kyla utan även värme försöker sköldpaddorna att skydda sig från och under riktigt varma sommardagar gräver sköldpaddorna ner sig i fuktig jord för att undgå hettan. Detta kallas för ”estivering” och tillämpas av de flesta sköldpaddor över hela jorden när temperaturen blir för hög under de varma årstiderna.

I ditt terrarie eller inhägnad måste din sköldpadda ha tillgång till värme och ljus som motsvarar deras naturliga förhållande. En del av terrariet bör ha en solplats där temperaturen når 32°C och dagtid bör temperaturen ligga mellan 22 och 30°C. Nattetid kan temperaturen sjunka ned mot 18 °C men under den temperaturen bör man inte gå för att förhindra att din sköldpadda får för sig att det börjar bli vinter. Om din sköldpadda hålls inomhus måste den ha tillgång till UV ljus under dagen och även ett lysrör eller glödlampa som ger ett naturligt ljus (dagsljus) med en hög ljusintensitet för att efterlikna det ljus som sköldpaddan skulle utsatts för om den vistats utomhus. I terrariet måste det även finnas möjlighet att söka skugga och skydd både genom att ha växtlighet men även olika hus eller ”solskydd”. Tänk på att dessa skydd ska vara säkra så att de inte kan skada din sköldpadda.

Kost

I fångenskap är det viktigt att erbjuda din sköldpadda en varierad kost som så mycket som möjligt efterliknar det den äter i det vilda. Eftersom boxsköldpaddor är allätare ska de ha tillgång till grönsaker och animaliskt protein. Varje eller varannan dag ska din sköldpadda ha tillgång till en blandning av grönsaker. Olika sallader med ett varierat innehåll såsom exempelvis romansallad och endivesallad, maskrosblad, squash, majs, sötpotatis, tomater, nätmelon, kaktusblad eller kaktusfikon från opuntiakaktusen, olika kålsorter och emellanåt lite frukt kan blandas. Det viktiga är att variera ingredienserna i blandningen och att tänka på att frukt inte får utgöra mer än max 5-10% av blandningen och helst inte ska ges varje gång. Varje dag ska din sköldpadda ha tillgång till animaliskt protein i form av olika insekter såsom mjölmaskar, syrsor och daggmaskar. En och annan smågnagare (avdödad) och fiskpellets kan också tillsättas ibland för att försöka efterlikna det som din sköldpadda får i sig i det vilda. Man bör absolut undvika att ge sin sköldpadda katt eller hundmat och rent kött eftersom den kosten har en alldeles för hög fetthalt och på sikt leder till hälsoproblem.

En matskål med låg kant är lämplig att använda i terrariet till insekterna, dels är chanserna för att kalken stannar kvar på bytesdjuret större och dels är riskerna för att din sköldpadda får i sig sand och jord från bottenmaterialet mindre. Innan insekterna ges till din sköldpadda måste de kalkas. Ett lämpligt kalkpreparat med ingen fosfat tillsats är det bästa. För att bättre få kalk och vitaminpreparatet att fästa på insekterna kan man använda sig av en plastburk med pulver som skakas med insekterna i. Detta ska göras precis innan de erbjuds till sköldpaddan eftersom insekterna annars hinner putsa bort pulvret själva. Eftersom talspråket ”man är vad man äter” gäller för allt levande, gäller det att insekterna har fått en bra mat innan de själva blir föda. Det kallas i allmänt tal för ”gut loading” och innebär att insekterna erbjuds bra näringsrik kost innan de blir uppätna. Maten tas upp av insekten och omvandlas till näring i kroppen. Det mest optimala är om man kan ge insekterna en kost de äter naturligt, exempelvis mullbär till silkesmaskar. För de flesta är inte det möjligt och annan mat i form av pellets för syrsor, fågelpellets, hund- eller kattmat, grönsaker och frukt fungerar bra. Kalktillskott med vitamin D3 ska ges vid varje måltid till unga djur och 1-2 gånger i veckan till vuxna. Vitamintillskott ska ges 1-2 gånger i veckan till unga djur och varannan vecka till vuxna djur.

Vatten

Även om inte Nordamerikanska boxsköldpaddor är vattenlevande, med undantag från Terrapene coahuila som tillbringar stor del av tiden i vatten, måste de ha tillgång till eller möjlighet att bada dagligen. Om man väljer att ha ett bad/stor vattenskål i terrariet är det mycket viktigt att hålla en noggrann hygien. Det är inte ovanligt att sköldpaddan passar på att bajsa när den badar och i ett varmt terrarium sker en snabb tillväxt av bakterier vilket medför en kraftigt ökad risk för sjukdomar. Daglig rengöring av badet/vattenskålen är mycket viktigt och skålen bör även desinficeras. Ett alternativ till att erbjuda badmöjligheter i terrariet är att istället låta sköldpaddan bada i en balja varje dag. Vattennivån bör inte vara högre än att huvudet utan problem kan hållas ovanför vattnet. En svag individ får inte lämnas ensam i badet och ibland behöver man hjälpa till att hålla huvudet ovanför vattnet så att inte sköldpaddan drunknar. Rekommenderad temperatur på badvattnet är 24-25 °C och 15-20 minuters bad varje dag är lämpligt. Glöm inte att även om du badar din sköldpadda varje dag utanför terrariet måste den ha tillgång till en vattenskål i terrariet.

Dvala

Många nordamerikanska boxsköldpaddor går, som nämnts tidigare, i dvala under vintertid beroende på var de kommer ifrån. Innan du bestämmer dig för att dvala din sköldpadda är det viktigt att du är säker på att just den underart du har gör detta även i det vilda och att den är frisk. En hälsokontroll hos veterinär är alltid att rekommendera innan dvalning.