Tänder

Tolv stegs tandundersökning, tandrensning och tandbehandling på hund, katt, iller och minigris

Inget annat rutiningrepp hos hundar, katter, minigris och iller har en liknande hälsobevarande effekt som regelbunden tandundersökning och tandrens.

Vi på Fågel & Smådjurskliniken i Lomma erbjuder tandundersökning och tandrensning hos hund, katt, minigris, och iller. Förutom att vi har en lång och bred erfarenhet av tandundersökningar och behandlingar av kaniner, gnagare och andra djur med tänder (leguaner, kameleonter, osv.) har vi också personal som kan hantera tandhälsan hos din hund, katt, iller eller minigris.

För att en tandbehandling ska kunna utföras korrekt, bör man följa en noga plan.

 

Vår professionella tandrensning består av 12 steg som beskrivs nedan:

1.       Undersökning av munnen på vaken patient

Vi undersöker ansiktet genom att känna på muskler, skelett, läppar och området runt ögonen. Det är viktigt att muskulaturen i ansiktet och käken är symmetriska och att ditt djur kan tugga normalt.  Alla tecken på skador, sår, eller annat som kan tyda på tandsjukdom noteras. Vi kontrollerar även om hunden/katten eller illern kan öppna munnen på ett normalt sätt eller har problem med att röra käken och bita samman. Hos iller, minigris eller katt är detta inte alltid möjligt, eftersom dessa kan vara svårare att bli hanterade på det sättet. Det är viktigt att försöka lära ditt djur att tåla hantering av människor så att veterinären eller djursjukskötaren kan undersöka munnen utan att bli skadad.

I tillägg till undersökningen (som tar några få minuter) tar vi sjukdomshistoria från dig, det är viktigt att du svarar på frågor som kan hjälpa oss att se om det är ett tandproblem som skapar symtom.

Tandsjukdom hos köttätare eller allätare har ett annorlunda förlopp än hos växtätare. Det är inte alltid möjligt för en ägare att märka om hunden, katten eller illern har ont i munnen. Symtomen uppstår gradvis, och djuret anpassar sig efter hand. Undersökning av ett vaket djur görs oftast under en tandkontroll, och vidarebehandlingen bestäms till en annan tidpunkt där vi kan utföra tandbehandlingen, vanligtvis inte på samma dag.

2.      Preoperativt blodprov

Vi rekommenderar att man tar ett blodprov innan sövning hos alla patienter, men särskilt hos dem som är över 5 år, speciellt om de inte har gjort undersökts av veterinär det sista halvåret. För alla patienter som är 7 år eller äldre (iller 2 år eller äldre, katt 6 år eller äldre) är det extra viktigt. Ett blodprov berättar om djuret lider av en generell infektion, om lever och njurar fungerar som de ska och om det föreligger en sjukdom som vi måste behandla före en tandbehandling i narkos görs.

 

3.       Undersökning av djurets mun under full anestesi

Det är mycket viktigt att ditt djur ligger i narkos när man ska utföra en grundlig tandundersökning och tandrensning/ tandbehandling. Vi lägger upp en individuell narkosplan för ditt djur som inkluderar sedering, smärtlindring, vätskegiva med dropp och narkos med både injektioner och narkosgas som ges via en tub i luftröret.

Ditt djur kan därför ha ett bandage på en eller flera tassar, samt vara lite torr i halsen några dagar efter behandlingen. Om ditt djur skulle fortsätta vara irriterad från halsen eller bli sämre är det viktigt att du kontaktar veterinär snarast. I narkos undersöker vi varje tand, tandköttet, läpparna, gommen och alla strukturer i munnen för att kunna dokumentera onormala tänder, skador, sår eller tumörer.

4.      Supragingival rensning

Med detta menas att vi rensar varje tandyta och över tandköttskanten med hjälp av specialla instrument och en” ultraljuds-scaler”.

Vi tar bort både plack och tandsten. Plack är en levande bakterie-film som sitter på tandytan och skadar tandemaljen. Det bildas från bakterier som producerar endotoxiner och syror. Plack orsakar alltid inflammation av tandkött och slemhinnor och i värsta fall kan bakterier sprida sig genom blod till andra organ i kroppen. 

När man använder ultraljud skapas det värme, därför spolas tänderna konstant med vatten under proceduren. Att djuret är intuberat hindrar bakterier och förorenat vatten från att dras in i lungorna hos ditt djur.

Ett djur som har sår, är nyopererat, eller har skador av andra orsaker, bör inte utsättas för tandbehandling innan han/hon är frisk, på grund av faran för att förvärra tillståndet. Detta är anledningen till att vi inte kan kastrera, vaccinera eller göra andra ingrepp samtidigt som vi behandlar tänderna på ditt djur (med speciella undantag).

5.      Subgingival (under tandköttet)  scaling, rot planering och curettage

Curetter, som är små skär med spetsiga kanter används, och om det är nödvändigt, behandlar vi enligt ett tre stegs protokoll:

a.      Rot skrapning:

Borttagning av plack och tandsten från tandrotens yta. Målet är att ta sönder och spola bort bakteriebeläggningen som sitter på tandroten. Processen skapar en hälsosammare miljö som underlättar läkningen. Vi använder speciella curetter, eller tunna ultraljuds-spetsar.

b.      Rot planering:

Detta innebär att vi polerar bort eller jämnar till sjuk tandcement och skapar en endotoxinfri, jämn, tandyta. Att ta bort absolut allt sjukt tandcement är inte alltid helt optimalt, eftersom tandcement innehåller ämnen som främjar tandens infästning till tandköttet. Vi försöker därför att behandla tandrotens cement med överlappande steg som bevarar rotens mikroanatomi.

c.       Subgingival curettage:

Vi behandlar också insidan av tandköttet för att främja infästning till den nyligen rensade tandrotcementen.

 

6.      Polering.

Oavsett hur försiktiga vi har varit under tandrensningen, blir det små skador och ojämnheter i emaljen. Därför poleras alltid tänderna efteråt. Vid poleringen jämnas emaljytan ut och eventuellt resterande plack försvinner.

 

7.       Spolning

Vi spolar hela munnen med rent vatten, och med fluor-haltigt vatten om nödvändigt, både under ultraljudsbehandling och efter poleringen. Vi spolar rent alla tandköttsfickor för att förtunna bakteriemängden och främja läkningen.

 

8.      Efterbehandling mot bakterier

Fluoridbehandling med fluor pasta, eller klorhexidin glukonat lösning med fluor läggs på tänderna i ca. 3 – 5 minuter, detta görs framför allt hos djur som har tandskador, emaljdefekter och karies. Pasta eller vätskan sköljs av igen med mild spolning med rent vatten.

 

9.      Journalföring

 Efter rengöring undersöks varje tand och alla tandköttsfickor mäts. Allt detta noteras i ett tandkort eller i journal. Rörliga eller mobila tänder, skador eller missfärgningar noteras också.

 

10.  Röntgen

Alla tänder som visar tecken på skador, är onormalt rörliga, har stora eller djupa tandköttsfickor, frakturer eller annat bör röntgas för att avgöra vidare behandling.

11.  Behandling

Tandbehandling hos oss inkluderar tandextraktion, med eller utan kirurgisk plastik. Vid tandextraktioner är det nästan alltid så att man måste sy igen tandköttet med eller utan plastik. Röntgen utförs också efter tandextraktion för att se om det finns tandfragment kvar eller andra skador vi inte kunde se innan den sjuka tanden blev borttagen.

FORL (feline odontoclastic resobtive lesions) hos katt behandlas utifrån både röntgen och synliga skador. FORL kan också uppstå hos iller och i ovanliga fall även hos hund.

Det är viktigt för oss att föra noggranna journaler och förbereda skriftligt material för dig så att du kan få med dig följande:

a.      Information om de åtgärder som blev utförda

b.      Medicinering hemma, skrivs ofta ut via e-recept

c.       Instruktioner för behandlingen hemma.

d.      Vidare behandling och ny kontroll av pågående behandling. I enstaka fall rekommenderar vi att djuret ska komma tillbaka flera gånger. Detta kan bero på djurets hälsa, narkosförloppet eller vid stora förändringar i munhålan som måste behandlas stegvis för att undvika en alltför lång narkos.

e.      Tid för nästa tandkoll och ny behandling.

 

12.  Behandling och åtgärder hemma

Du är den viktigaste hjälpen för ditt djur när det gäller att upprätthålla tandhälsa. Ingenting är bättre än att lära hunden, katten eller illern att få sina tänder borstade dagligen eller munnen rensad ofta.

Målet med tandborstning av ditt djurs tänder är att få bort bakteriebeläggen (plack) innan den mineraliseras till tandsten. Plack deponeras i alla tandytor konstant, vi människor borstar tänderna dagligen och upp till flera gånger dagligen, varför inte våra djur?

Det är viktigt att lära djur från att de är unga att tolerera tandborstning och det är lika viktigt att lära sig att putsa tänderna på sitt djur på ett korrekt sätt för att undvika skador och försämring av munhälsan. Ingen annan metod förhindrar bildning av plack som tandputsning utfört på rätt sätt.

Produkter som hjälper till att bryta ner tandsten har ingen effekt mot bakterieplack eller mot bakteriernas skador som uppstår under tandköttskanten. Många av dessa produkter innehåller dessutom extra kalorier, fett, och i värsta fall, föroreningar och toxiska ämnen.

En mjuk tandborste och hund- eller katttandpasta är det bästa. Daglig tandborstning är optimalt. Om du tränar din hund/katt eller iller från ung ålder är detta inga problem!

Äldre djur som inte tolererar daglig tandborstning kan i de flesta fall läras att acceptera att man försiktigt putsar framsidan av tänderna med en mjuk duk, eller kompress, fuktat med en mild lösning av Klorhexidin glukonat. Vi rekommenderar antingen Hexarinse eller G.U.M.

OBS! Tänk på att det inte är alla produkter från G.U.M. som är användbara till hund och katt! Fråga vår personal om hjälp, vi har ett litet men praktiskt sortiment till försäljning på kliniken.

För alla djur som har gjort en tandrensning, men särskilt för djur med avancerad tandlossning (periodonti), gäller det att hålla sjukdomen i schack eller bromsa utvecklingen av symptom. Regelbundna besök hos djursjukskötare eller veterinär med erfarenhet i tandbehandling är mycket viktigt.

Vår personal kommer att instruera dig i tandborstning, tandsköljning, eller annan behandling vid hämtning av ditt djur efter behandlingen. Se till att du har lite tid avsatt när du kommer för att hämta ditt djur. Skriftligt material delas också alltid ut vid hämtning av våra tandpatienter. Läs noga igenom och försök att följa råden vi ger. Kontakta oss igen om det är något du inte förstår eller undrar över. 

Till slut:

·         En narkos eller ett ingrepp under narkos innebär alltid en liten risk för alla patienter, oavsett om det är ett djur eller en människa. Risken är dock så liten att i de allra flesta fall är det värt för djuret att genomgå behandlingen. Ditt djurs liv förbättras avsevärt av att ha en ren, smärtfri mun

·         Priset på en tandbehandling är svårt att förutsäga eftersom det beror på vad man kommer att hitta i munnen när ditt djur ligger i narkos och en grundlig tandundersökning har gjorts.  Priset beror på många faktorer, bland annat själva tandrensningen, typ och längd på narkosen, antal röntgenbilder, hur mycket material som används, eventuella kirurgiska ingrepp, mediciner och eventuella andra åtgärder. Vi kan, i några fall, ge ett ungefärligt pris men vi kan inte garantera att detta helt överensstämmer efter att tandundersökningen i narkos har gjorts. Vid de tillfällen när prisbilden blir en annan ringer djursjukskötaren eller veterinären upp dig under behandlingen för att godkänna åtgärder som vi anser är nödvändiga att utföra.

·         Som du kanske förstår, är tandbehandling inte en ”billig” affär men det finns ingen enkel lösning om man vill utföra en korrekt och adekvat tandrensning eller tandbehandling. Vi har god erfarenhet och gör vårt absoluta bästa för att ditt djur ska ha det bättre efter behandlingen hos oss. Dessvärre är det så att många djur har avancerad tandsjukdom när de kommer till veterinären, eller djuren har andra sjukdomar till följd av tandsjukdom. Genom att skapa en dialog med dig och göra en värdering av vad som är bäst för djuren försöker vi att hjälpa så gott vi kan.

·         Väldigt få tandbehandlingar ersätts av försäkringar, hör med ditt försäkringsbolag innan behandlingen.

·         Hos minigris är det speciella åtgärder som gäller eftersom grisar lätt blir stressade i situationer de inte förstår. Fråga veterinären vid första konsultationen om det är något speciellt du undrar över.

·         Endodonti betyder tandbevarande behandling, det vill säga rotfyllning, tandreglering, tandproteser och andre åtgärder. Det är i regel specialiserat arbete som vi inte har kapacitet till i nuläget. De flesta arbetande hundar (bland annat polis, tull-, narkotika- och eftersökshundar) måste ha ett fullständigt tandset för att kunna utföra sitt arbete. Vi remitterar dessa patienter till de kliniker eller djursjukhus som utför dessa ingrepp.

 

Önskar du att få ditt djur undersökt för tandsjukdom, kontakta kliniken under våra öppettider på telefonnummer: 040-460560

 

 Vi önskar dig och ditt djur välkommen till oss för tandbehandling!

 

Cordelia Bracht, leg. vet.