Ultraljud

Ultraljud är till stor hjälp när man ställer diagnos. Vi gör även dräktighetsundersökningar.

Välkommen att boka tid.