Telefonen stängd kl 12-13 under sommaren

Under sommaren har vi på grund av lägre bemanning inte
möjlighet att svara i telefonen mellan kl. 12-13.