Nytt vaccin för kaniner

Vi har nu fått in ett nytt vaccin mot gulsot typ II för kaniner som heter Eravac. Det är billigare och behöver inte tas lika ofta som det tidigare vaccinet så vi kommer därför inte att ta in Filavac mer.
Eravac kan ges från sex 6 veckors ålder och upprepas var nionde månad. Sprutan kostar 295 kr och vi rekommenderar inte att den ges samtidigt som Myxo RHD (kaninpest och gulsot typ I) utan det ska gå två veckor mellan vaccinationerna.