Försiktighetsåtgärder i virustider

Under rådande omständigheter vill vi be er om följande försiktighetsåtgärder för att skydda både våra kunder och personal.
*Använd armbågen eller höften för att trycka på dörröppnarna
*Gå in och anmäl er men vänta sedan ute i bilen
*Vi skakar ej i hand
*Om du känner dig sjuk försök skicka någon annan och om det inte är akut, stanna hemma
*Endast en myndig person per besök
*Tvätta och sprita händerna
*Håll avstånd till andra kunder