Begränsade telefontider v 43

På grund av sjuk personal har vi under v 43 begränsade möjligheter att svara i telefon,
framförallt under lunchen kl. 11-13. Om det är svårt att komma fram testa igen senare
eller skicka ett mejl så ringer vi upp när vi har möjlighet.