Reptiler och salmonella

De flesta, om inte alla, reptiler bär på salmonellabakterier i sin tarmkanal och utsöndrar emellanåt eller kontinuerligt bakterierna i sin avföring. Salmonellabakterier orsakar vanligen inte sjukdom hos reptiler men kan orsaka allvarliga sjukdomar hos människor.

 

Salmonellabakterien sprids lätt från reptiler till människor. Smittan är fekal-oral säger man vilket betyder att den spridningsvägen är när människor kommer direkt eller indirekt i kontakt med smittad avföring och sedan på ett eller annat sätt ”äter” upp den. Människor kan därför bli infekterade när de placerar sina händer på föremål, inklusive mat, som har kommit i kontakt med en reptils avföring. Om de efter det placerar sina händer i munnen, tillreder mat som de sedan äter utan att först ha tvättat händerna eller på annat sätt sprider bakterien till något vi äter förs bakterien in i vår magtarmkanal. Detta innebär att genom enbart röra eller hålla en reptil sprids inte salmonella till oss utan endast om någonting som har förorenats av reptilens avföring kommer in i vår mun.

 

De flesta salmonella infektioner hos människor resulterar endast i en mild, självläkande sjukdom som karakteriseras av diarré, feber och magont. Salmonellabakterien kan dock spridas till blodet, benmärgen och nervsystemet och leda till en allvarlig och ibland dödlig infektion. Sådana infektioner inträffar mer vanligt hos mycket unga, äldre och människor som har ett nedsatt immunförsvar av olika anledningar såsom exempelvis diabetiker, HIV smittade och personer som får cellgifter.

 

Salmonella kan inte utrotas från reptilers tarmkanal. Försök att bekämpa bakterien med antibiotika har inte lyckats och kan ge upphov till salmonellastammar som är resistenta mot alla former av antibiotika så kallade multiresistenta bakterier. Detta är mycket farligt eftersom det vid allvarlig sjukdom hos människor då inte finns något botemedel att ta till. Det har även gjorts försök att föda upp reptiler som är fria från salmonella men detta har inte heller lyckats. Vi rekommenderar inte att man försöker ta avföringsprov från reptiler för att identifiera individer som inte bär på salmonellabakterier.

 

För att förhindra smitta mellan reptiler och människor rekommenderar vi att följande försiktighetsåtgärder vidtas:

 

  • Tvätta alltid händerna med tvål och varmt vatten efter att ha hanterat eller kommit i kontakt med en reptil, ett terrarie eller dess inredning eller med en reptils avföring
  • Låt inte din reptil ha tillgång till köket, matrummet eller något annat utrymme där mat tillreds eller tillagas. Låt inte heller din reptil ha tillgång till handfat, badkar eller någon balja där ett spädbarn badas i. Försök att ha din reptil i ett avskilt rum och tvätta alltid händerna efter att ha varit i det rummet. Om din reptil tillåts röra sig fritt tänk på att tvätta händerna efter att ha varit i kontakt med de ytor som din reptil har tillgång till.
  • Tänk på att inte äta eller dricka samtidigt som du hanterar din reptil, dess terrarie eller inredning. Pussa inte din reptil och dela inte mat eller dryck med den. Om du röker undvik att hantera din reptil, dess terrarie eller inredning i samband med det.

 

 

 

  • Använd inte diskhon/köksvasken, köksbänken, handfaten eller badkaret till att bada din reptil eller tvätta terrariet, akvariet eller dess inredning. Ett speciellt badkar eller plastbalja som enbart används till din reptil är ett måste. Vatten från terrarie eller bad och avföring bör spolas ned i toaletten och inte i diskho, badkar eller handfat.
  • Barn under 5 års ålder bör inte ha direkt kontakt med reptiler och om detta ändå sker endast om de är under uppsikt. Reptilägare med mindre barn bör diskutera och förklara vilka hygienregler som gäller när man ska hantera en reptil och dessutom se till att barnen noggrant tvättar händerna innan de kan sprida eventuella salmonellabakterier till sin mun. Reptiler bör inte hållas som husdjur på dagis eller förskolor.
  • Personer med nedsatt immunförsvar ska undvika kontakt med reptiler
  • Följ instruktioner från din reptilveterinär angående skötsel och kost till din reptil. Friska reptiler i för dem lämpliga miljöer har mindre tendens till att utsöndra salmonellabakterier i avföringen.

 

Informationen som ges här är inte till för att få folk att undvika att ha en reptil som husdjur. Med några få undantag (till exempel spädbarn och människor med nedsatt immunförsvar) är risken för de flesta människor mycket liten att bli smittade av salmonella från reptiler. Risken kan dock reduceras ännu mer om ovanstående försiktighetsåtgärder vidtas. Att ha en reptil som husdjur är säkert men det är viktigt att reptilägare är medvetna om de metoder som minskar risken att smittas av salmonella från sin reptil.

 

Ovanstående information och råd har utarbetats av Association of Amphibian and Reptilian Veterinarians (ARAV) i samarbete med The Centers for Disease Control and Prevention i USA. Översättning och omarbetning har gjorts av Cecilia Trägårdh, leg vet Fågel- & smådjurskliniken i Lomma AB