Operation

Vid operation av ditt djur finns det några punkter som kan vara bra att tänka på:

  • Inlämning sker alltid på morgonen kl 07:30 om inget annat avtalats när du bokade din tid.
  • Hämtning sker mellan kl 15:00-16:00, även de dagar vi har kvällsöppet. Ni får en exakt hämtningstid vid inlämningen på morgonen. 
  • När man fastar ett djur innebär det att de inte får lov att äta någon mat, men det går bra att erbjuda vatten under hela fastan. Nedan kan Ni ser hur länge Ert djur behöver fasta innan planerad inlämning/besök, det varierar mellan olika djurslag.

Hund
Katt
Iller
Liten fågel
Stor fågel
Orm
Sköldpadda
Ödla

12 timmar
12 timmar
0-3 timmar
2-3 timmar
4 timmar
1 vecka
1-2 dygn
1 dygn

Om djurslaget på Ert djur inte står med i tabellen innebär det generellt att de inte behöver fasta. Det gäller framför allt gnagare och kaniner som helst ska äta så nära inpå sövningen som möjligt. När ni lämnar in er gnagare eller kanin ser vi gärna att djuret har extra hö med sig i transportburen som de kan äta under dagen.

Äger du ett ovanligare djurslag är du välkommen att ringa till oss för information angående fasta för just ditt djur.

Efter operationen

  • När du hämtar ditt djur kommer du att få med dig ett hemgångsråd som berättarhur du bäst tar hand om just ditt djur.
  • Det absolut bästa är om du kan vara hemma samma dag och dagen efter ditt djur har blivit opererat.
  • Om du har en kanin som i vanliga fall bor ute är det bra om den kan få bo inne, utan burkompis, den första veckan efter operationen. Tänk på att en nykastrerad hane kan vara fertil i upp till 4 veckor efter operationen!