Leopardsköldpadda

  • Stor landsköldpadda.
  • Äter vegetarisk kost i form av mycket fibrer.
  • Mår inte bra av frukt i kosten.
  • Värmeplatsen bör hålla en temperatur på 30-35 °C.
  • Går inte i dvala.
  • Bör vistas utomhus varma sommardagar.

Allmänt
Leoparssköldpaddan (fd Geochelone pardalis nu Stigmochelys pardalis) kommer ifrån Afrika där de lever söder om Sahara från Sudan och ända ner till Kap Horn i Sydafrika. Sköldpaddan har fått sitt namn från den leopardlika bukskölden och de flesta anser att det finns två underarter S.p.pardalis och S.p.babcocki. Buksköldensmönster kan variera och brukar blekna med stigande ålder. De olika underarterna kan skiljas åt när de är unga eftersom S.p.babcocki har endast en eller ingen svart prick på ryggsköldens plåtar och S.p.pardalis  har två. Det anses också att S.p.pardalis som förekommer i Sydafrika och Namibia har en mörkare färg än S.p.babcocki.

Leopardsköldpaddans naturliga miljö utgörs av savannen och man brukar inte hitta dem i ökenregioner eller tropisk regnskog. De är gräsätare och behöver liksom Medelhavssköldpaddorna en hög andel fibrer i kosten för att magtarmkanalen ska fungera ordentligt. Omgivningstemperaturen i de områden där leopardsköldpaddan lever är hög dagtid och svalare under natten. Dagstemperaturer under den varmaste delen av året kan nå upp till 40°C och ibland mer mitt på dagen men under natten sjunka ner mot 15°C. Leopardsköldpaddan spenderar oftast natten i hålor (grävda av andra djur), under buskar och snår eller i högt gräs. Under morgon kommer de fram för att värma upp kroppstemperaturen och äta men drar sig oftast tillbaka i skuggan under den varmaste delen av dagen för att senare under eftermiddagen åter komma fram för att äta. Under riktigt varma tider har man även sett att sköldpaddan ”sommardvalar” vilket innebär att de söker upp ett svalare ställe och inte kommer ut på någon vecka förrän temperaturen har sjunkit något. Leopardsköldpaddor ska inte dvalas vintertid.

Skötsel
Leopardsköldpaddan räknas som en stor sköldpadda. Som vuxna kan de nå en storlek av 50 cm och väga runt 20 kg vilket inte gör dem helt lämpliga att ha som husdjur inomhus. De kräver en stor bur eller inhägnad och det måste finnas både värmelampa och UV ljus samt en lampa eller lysrör som ger dagsljus. Temperaturen under värmelampan bör ligga runt 25-35°C.

Buren ska skötas på samma sätt som för en Medelhavssköldpadda med regelbunden rengöring och utbyte av underlaget. Kosten kan i princip utgöras av samma ingredienser som den man ger till Medelhavssköldpaddor med undantag av frukt.

Det anses inte bra för leopardsköldpaddan att äta frukt.Unga djur bör badas dagligen i 15-20 minuter för att se till att de får i sig tillräckligt med vatten och för att öka luftfuktigheten i deras omgivning tillfälligt.

Under sommarhalvåret bör man ge leopardsköldpaddan möjlighet att vistas utomhus där de kan få bete sig naturligt genom att beta, röra sig och utsättas för solljusets alla fantastiska egenskaper. Utomhusvistelse kan med gott samvete ske under soliga dagar när temperaturen ligger över 20°C. Det är viktigt att den inhägnad som sköldpaddan vistas i utomhus är rymningssäker och säker för rovdjur. Glöm inte heller att ett hus eller gömställe där sköldpaddan kan söka skydd för solen och annat måste finnas tillgängligt. Under natten måste man ta in sin sköldpadda eftersom temperaturen vanligen sjunker för lågt och luftfuktigheten ökar för mycket vilket kan leda till sjukdomsproblem. Kom ihåg att se till att din sköldpadda äter ordentligt när den är ute annars måste du erbjuda den vanlig mat också. Tillgång till vatten att dricka är förstås också en nödvändighet.

Om det finns möjlighet kan man ställa i ordning ett permanent hus som leopardsköldpaddan kan gå in i och värma sig nattetid och även dagtid när den svenska sommaren inte visar sig från sin bästa sida. I huset (en del använder sig av ett växthus) ska man ha en värmelampa som håller temperaturen runt 20 grader med hjälp av en termostat. Här kan man även ge den dagliga kost som sköldpaddan har tillgång till i vanliga fall, Speciellt viktigt är det när inte inhägnaden ger tillräckligt med föda eller vädret är för dåligt för sköldpaddan att vilja gå ut. Är den svenska sommaren dålig måste temperaturen i värmezonen i huset höjas betydligt dagtid till upp mot 30-35°C.