Vaccinationsdrop-in

På torsdagar kl. 17:00-18:00 erbjuder vi drop-in för vaccination. Under drop-in erbjuder vi endast vaccination av friska djur. Har ditt djur ett besvär behöver den bokas in för en undersökning hos en veterinär innan vi kan vaccinera den.

Kanin
Kaniner över 7 år skall bokas på en hälsokontroll innan vaccination.
För kaniner under 7 år erbjuder vi följande vaccin under drop-in:
MYXO-RHD PLUS 790 kr

Hund
För hund erbjuder vi följande vaccin under drop-in:
NOBIVAC DHPPi 375 kr
NOBIVAC KC 375 kr
NOBIVAC Pi 375 kr

Katt
För katt erbjuder vi följande vaccin under drop-in:
NOBIVAC TRICAT 375 kr
NOBIVAC DUCAT 375 kr