Gulsot

Information om den nya muterade gulsoten

Kaninerna som drabbats har i de flesta fall varit unga (under 1år) tidigare friska och vaccinerade.​ SVA har dock konstaterat smittan även på äldre djur över 1år.

År 2011 upptäcktes en ny variant av gulsot i Sverige kallad RVHD2, de vaccin man vaccinerat med fram tills nu skyddar endast mot den gamla varianten av gulsot dvs RVHD.

Vi uppmuntrar alla som har kaniner som dör av okänd anledning att skicka in kaninen för obduktion för att säkerställa dödsorsak. Kostnaden för detta ligger idag på ca 2000kr för att konstantera om kaninen dött av gulsot.Om man vill veta om gulsoten orsakats av RVHD eller RVHD2 krävs ytterligare undersökning och då tillkommer kostnader för det. Kontakta SVA på telefonnummer: 018-67 40 00 för information om hur ni skickar in. Förvara djuret kylt men ej i frysen!

Nedan kan du läsa lite allmänt om gulsot och tips för hur du minskar smittrisken för din kanin: 

Rabbit Viral Hemorrhagic Disease - Gulsot hos kaninen

Om sjukdomen

En ny variant av RHD/RVHD2 har sedan 2010 funnits ute i Europa och kontaterades förra året i Sverige hos vildkaniner. Den nya varianten uppvisar ett lite annorlunda mönster med ett utdraget sjukdomsförlopp, inte lika hög dödlighet och drabbar mycket unga kaniner. Både den gamla och den nya varianten sprids via direktkontakt mellan djur men även via blod, avföring, saliv, urin och insekter. Indirekt smittspridning är också viktig eftersom viruset kan överleva i upp till 3månader i omgivningen. Kläder, skor, föremål  och personer kan med andra ord passivt sprida smittan. Man har sett att sjukdsomsutbrott är sammankopplat med mygg- och knottsäsongen. När viruset väl har smittat kaninen sprids det inne i kroppen och orsakar bldöningar i många organ men framförallt lever och lungor. I den klassiska (gamla) varianten kan kaninerna dö mycket snabbt, ibland utan att man sett några sjukdomssymtom. Symtomen på sjukdomen är annars feber, nedsatt aptit och blodigt näsflöde. Inkubationstiden (tiden från smitta till symtom på sjukdom) är kort, bara 1-3 dygn.

 

Vaccinering

Idag finns det vaccin mot både varianterna av gulsot.

Nobivac myxo-RHD = mot den gamla klassiska varianten av gulsot och mot kaninpest, vaccination 1ggr/år

Filavac = mot både den gamla och den nya varianten av gulsot, vaccination 2ggr/år dvs var 6:e månad

Cunipravac = mot den nya varianten av gulsot, vaccination 2ggr/år dvs var 6:e månad

I nuläget har vi Filavac hemma och det går bra att ringa och boka en tid om du vill vaccinera din kanin. Pris: 395kr. Åldersgräns: 10veckor.

Vi har även Cunipravac hemma men det finns bara i 10-pack och är därför endast till de som har flera kaniner.

 

Smittskydd

Det absolut bästa, om man har möjlighet, är att ta in sina kaniner inomhus. Ge inget utifrån, plocka tex inte gräs att ge. 

För att försöka undvika smitta kan man tänka på följande

1. Skydd mot vildkaniner för att undvika direktkontakt

2. Myggnät på utomhusburar för att undvika smittspridning via insekter

3. ​Karantän i minst 2 veckor för nyinköpta kaniner eller kaniner som varit på tävling eller utställning

4. Personligt smittskydd med ombyte av kläder och handtvätt/desinfektion efter vistelse i smittade områden eller kontakt med andra kaniner

5. Rengöring av skor eller skobyte efter vistelse i smittade områden eller kontakt med andra kaniner

6. Desinfektion eller destruktion av föremål som har eller kan ha varit i kontakt med smitta och smittade djur

7. Innan kaninerna är ordentliget vaccinerade undvika tävlingar och utställningar

 

Smittan är INTE luftburen men kan spridas med stickande insekter (förutom vid direktkontakt och indirekt via infekterat foder, etc.)